شما عزیزان می توانید با مراجعه به وب سایت exam.alborzpnu.ir بصورت اینترنتی در تمامی کارگاه ها و دوره های فعال در سامانه ثبت نام نمایید و آزمون آن ها را انجام دهید